POHON – nová disciplína

Milí přátelé
Vítejte po prázdninách na stránkách našeho stirlingového zápolení.
V prvních letech naší soutěže se zdálo, že se bude vyvíjet směrem k většímu počtu účastníků, jejichž motory budou více méně kopírovat základní schéma dané zadáním. Opak se stal pravdou – počet účastníků narůstá jen pozvolna, zato úroveň propracování stoupá strmě.
Rád bych vyšel vstříc tomuto trendu a vyhlásil novou disciplínu pro ty, kteří si chtějí vyrobit něco navíc. Základní soutěžní disciplíny tedy zůstávají – otáčky (nejdůležitější), technické vylepšení a design. Pro zpestření soutěže vyhlašuji tedy nepovinnou disciplínu – POHON.
Soutěžící si vyrobí cokoliv ho zaujme – ventilátorek, čerpadýlko, jakýkoliv svůj “vynález”, a s motorem ho propojí převodem, nejspíše řemenovým. Hodnotit se bude dohromady nápad a provedení samostatnými cenami.
Pohony budou předvedeny po standartní soutěži v otáčkách, při níž budou poháněné věci odpojeny.
Pro ilustraci uvádím detail vložení řemeničky vyrobené z kousku 2 mm Al plechu:
Řemeničku můžete uložit aniž by byla potřeba delší hřídelka.
Dalším příkladem je dokončený motor Vojty Čermáka s vyrobeným ventilátorem a nyní i se spirální skříní. Realizoval tak svoji myšlenku vlastního chlazení. Je pravda, že odpor ventilátoru brzdí otáčky motoru o více, než o kolik se získá chlazením. V konstrukcích motorů nejde však jenom o otáčky, ale i o dlouhodobé zatížení.
Hodně nových nápadů přeje
J Toman
PS: Jako motivaci si můžete prohlédnout stroj s magnetickým převodem – nešlo by toho využít i u nás??

Leave a Reply

Your email address will not be published.