Technické soutěže v NTM

Milí přátelé

Osobně nejsem soutěživý typ a také všechny soutěže, které jsem si vymyslel, mají spíše charakter radosti nad vlastníma rukama vytvořeným  dílem ve společnosti ostatních, stejně se radujících. Vítězí každý, kdo se zúčastní.

1) Soutěž  VYROB SI SVŮJ STIRLINGŮV MOTOR

První, nejstarší a nejúspěšnější soutěž, vznikla před jedenácti lety, když jsem viděl asi šestnáctiletého klučinu, jak se raduje z vlatnoručně vyrobeného teplovzdušného  motůrku z plechovky od konzervy. To byla motivace k výrobě jednoho a druhého – to už s ohledem na zadánî pro soutěž vzniklou pro SPŠ Betlémskou, kde jsem 25 let učil. Následující ročníky už byly a jsou celostátní, dokonce se zahraniční účastí.

Vyrobit si z plechovky a pár jednoduchých součástek svůj pohyblivý motorek, svého živého tvora je fascinující. No, nezkuste to 🙂

Vše bylo od počátku v záznamech na blogu.cz, který však byl zrušen atak jsem jej převedl na tyto stránky, kde je na úvodu, na místě postů. Jsou tam texty všech patnácti soutěžních ročníků. Bohužel se ze zápisů převodem vytratily obrázky,  které mám neuspořádané extra a pokusím se je tam doplnit.

 

A přihlášky do soutěže – nejlépe mailem na jiritom@seznam.cz

Aktuální termíny 16. ročníku jsou:

  1.  kolo  20.4. 2022 10.00  NTM středa
  2. kolo   25.5. 2022 10.00  NTM středa

Termíny 17.ročníku vyhlásím na podzim 2022. Doufejme, že nebudou změny kvůli koroně.

 

2) Soutěž  AUTO NA GUMIČKU

Aktuálně: Soutěž může proběhnout kdykoliv, když bude dost zájemců.

Hlaste se u kolegy Miloše Milnera na adrese: MilosMilner@seznam.cz

Původní motivací byla vzpomínka na samohyby, které jsme si jako kluci dělali ze špulky od nití. K tomu se připojila myšlenka – jak přitáhnout děcka ze základek ke studiu techniky na průmyslovce, která tehdy byla na zrušení pro nedostatek žáků. Tak vznikly dva ročníky, které po pauze pokračují na půdě Technického muzea.

Vše je popsáno na mém blogu:

www.autonagumicku.estranky.cz

Soutěž je ideální pro různé technické kroužky, či jako náplň pro výuku dílen nyní obnovovaných na základních školách. A nebo pro dědečky s vnuky, tatínky a syny. Pozor!!  Holky nepodceňovat!  Všimněte si těch videí.

3) Soutěž VYTISKNI SI SVŮJ 3D PNEUMOTOR poháněný vysavačem.

Aktuálně:

Soutěž proběhne zároveň se soutěží Vyrob si svůj Stirlingův motor

1.kolo – 20.4.2022     2.kolo – 25.5.2022

2.12.2020 proběhl první ročník s jedním motorem:

Zde jej vidíte:

https://drive.google.com/file/d/1Old4pg9XLn13l4YbauukRobWFn4HM-vX/view?usp=drivesdk

Základní pravidla:

Princip pneumotoru může být libovolný: pístový, lopatkový, jakýkoliv

Pneumotor může být poháněn podtlakem nebo přetlakem běžného vysavače. Při soutěži použijeme školní bentilátor s příkonem 600W.

Součástí pneumotoru musí být setrvačník s vodorovnou osou – k němu se přitlačí špalík brzdy – snímá se třecí síla. Zároveň se snímají otáčky. Do programu Vernier se zadá průměr setrvačníku.

Výstupem v počítači je průběh výkonu v čase tří minut. Soutěžící sám přitlačuje špalík brzdy. Platí maximální výkon.

Soutěž proběhla v letech 2020 a 2021, výkon pneumotoru na obrázku byl 8W