Technické soutěže v NTM

Milí přátelé

Osobně nejsem soutěživý typ a také všechny soutěže, které jsem si vymyslel, mají spíše charakter radosti nad vlastníma rukama vytvořeným  dílem ve společnosti ostatních, stejně se radujících. Vítězí každý, kdo se zúčastní.

1) Soutěž  VYROB SI SVŮJ STIRLINGŮV MOTOR

První, nejstarší a nejúspěšnější soutěž, vznikla před jedenácti lety, když jsem viděl asi šestnáctiletého klučinu, jak se raduje z vlatnoručně vyrobeného teplovzdušného  motůrku z plechovky od konzervy. To byla motivace k výrobě jednoho a druhého – to už s ohledem na zadánî pro soutěž vzniklou pro SPŠ Betlémskou, kde jsem 25 let učil. Následující ročníky už byly a jsou celostátní, dokonce se zahraniční účastí.

Vyrobit si z plechovky a pár jednoduchých součástek svůj pohyblivý motorek, svého živého tvora je fascinující. No, nezkuste to 🙂

Vše je od počátku v záznamech na mém blogu:

www.betlemska-stirling.blog.cz

A přihlášky do soutěže – nejlépe mailem na jiritom@seznam.cz

Aktuální termíny:

  1.  kolo  24.4. 2019 10.00  NTM středa
  2. kolo   22.5. 2019 10.00  NTM středa

 

2) Soutěž  AUTO NA GUMIČKU

Původní motivací byla vzpomínka na samohyby, které jsme si jako kluci dělali ze špulky od nití. K tomu se připojila myšlenka – jak přitáhnout děcka ze základek ke studiu techniky na průmyslovce, která tehdy byla na zrušení pro nedostatek žáků. Tak vznikly dva ročníky, které po pauze pokračují na půdě Technického muzea.

Vše je popsáno na mém blogu:

www.autonagumicku.estranky.cz

Soutěž je ideální pro různé technické kroužky, či jako náplň pro výuku dílen nyní obnovovaných na základních školách. A nebo pro dědečky s vnuky, tatínky a syny. Pozor!!  Holky nepodceňovat!  Všimněte si těch videí.

 

3) Soutěž VYROB SI SVŮJ PARNÍ MOTOR

Papiňák !! – parní kotel – zdroj magické energie sršící z mašinek. A každý ho máme doma!

Co brání tomu, udělat si svůj vlastní, parní motor? Přesná výroba válce a pístu? A co takhle  – plechovka od konzervy a silikonová membrána? A co rozvodové šoupátko? – To můžete dostat grátis od NTM 🙂 a to včetně ložisek.

Na Vás zbývají jen ty klikové mechanismy se setrvačníkem.

Vše na stirlingovém blogu:

www.betlemska-stirling.blog.cz

a nebo zde:

https://www.evernote.com/shard/s404/sh/eb5b3734-e287-444f-9218-fe3d1e212ecb/ce090b4e280b1475b817ec91d9edaa60

A máte-li chuť do toho jít, pak opět mailem na jiritom@seznam.cz

 

4) Soutěž  VYTISKNI SI SVÉ PERPETUUM MOBILE

Tuto zcela novou soutěž plánujeme v NTM zveřejnit letos v září 2017. Soutěž je vhodná pro skupinky středoškoláků  v rámci výuky Výpočetní techniky i pro šikovné jednotlivce. Asi takto bude vypadat zadání:

Vytiskni si své PERPETUUM MOBILE
Nová soutěž NTM

Cíl soutěže:
⁃ Prohloubit znalosti žáků z Fyziky
⁃ Vést je k lepšímu ovládání a hlubšímu využívání 3D tiskáren
⁃ Vést je ke schopnosti prezentovat svůj výrobek

Cílová skupina soutěžících:
– Žáci středních škol

Zadání soutěže:
Navrhněte a vytiskněte návrh na perpetuum mobile prvního druhu.
Můžete jako předlohu použít známá schémata, nebo si vymyslet svoje vlastní.
Všechny součásti budou vytištěné 3D tiskárnou, jako výjimky jsou povoleny jsou pouze hřídelky a ložiska.
Představte svůj návrh hodnotící komisi, seznamte ji s problémy 3D tisku, které jste řešili a vysvětlete proč podle fyzikálních zákonů nemůže vaše perpetuum mobile pracovat.

Hodnocené disciplíny:
Úroveň práce s 3D tiskárnou ( hodnotí odborník)
Úroveň prezentace výrobku (hodnotí celá komise)

Odměny vítězům
⁃ Dárky od sponzorské firmy

Hodnotící komise:
Ing. Jiří Toman, Ing. Miloš Milner, + odborník na 3D tisk

Termíny soutěže:
⁃ Zadání – konec září, zasláno na střední školy, uvedeno na stránkách NTM
⁃ Přihlášení do soutěže – do 21.3.2018 (deadline)  – předběžně na  jiritom@seznam.cz
⁃ Soutěž – středa 28.3. v 11.00 v hale NTM.