Postup pro výrobu

Milí přátelé

Před několika lety jsem sepsal podrobný postup pro výrobu základní verze našeho soutěžního Stirlingova motoru. Do naší soutěže se hlásí zcela noví a nezasvěcení účastníci. A právě pro ně je postup určen. Zde je:

Výroba základní verze

Přeji všem hodně trpělivosti a zdaru.
Jiří Toman