Poděkování sponzorům soutěže “Stirlingův motor”

Milí přátelé
Žádná taková soutěž, jako je tato, se neobejde bez finanční a jiné pomoci z více stran.
Děkuji proto zejména:
1) Firmě FAG a SKF – výroba ložisek, díky níž jsem mohl zakoupit digitální otáčkoměr, nástroje pro výrobu součástek a která nám darovala ložiska, na kterých motorky poběží. Vaše dotazy k ložiskům vám může odpovědět stránka www.fag.cz Pro širší použití (např. pro úlohy KOC) je ve školní knihovně úplný katalog ložisek včetně interaktivního CD.
2) Magistrátu hl. města Prahy, který věnoval 5000 Kč na odměny vítězům soutěže.
3) Vedení školy SPŠS Betlémská, které zaplatilo materiál na výrobu součástí.
4) Mým kolegům panu Krontorádovi a panu Nedomovi za pomoc při přípravě sad součástek.
Ing. Jiří Toman, vedoucí dílen

Leave a Reply

Your email address will not be published.