Poznámky pro výrobu

6.1.2007

Poznámky ke zhotovení motorku:

– Lepené spoje provádějte dvousložkovým epoxidovým lepidlem. Vhodné je např. QUICK, které snáší teplotu do 120°C – stojí asi 60Kč.

– Na hřídeli je dobré si pro manipulaci vypilovat proti sobě dvě plošky a z kousku plechu si vypilovat malý klíček #5.5 mm.

– Kvůli tuhému nastavení úhlu klik 90° je závit v klikách vyroben pouze 2. stupněm závitníku M5. Pokud tuhost nestačí, je dobré mezi pozici 12 a 10 vložit podložku.

– Pro různé nastavení zdvihů je dobré vyrobit několik děr se závity pro klikové čepy a nastavit vhodnou kombinaci.

– Drážky pro ojnice v poz. 5 a 16 prořízněte pilou a vypilujte jehlovým pilníkem. Čepy pojistěte libovolně.

– Píst se pohybuje ve skleněném válci s malou vůlí, kterou vyplní olej.

– Komoru (konzervu) zabrušte pro těsnost jemným smirkovým papírem na rovné desce.

– Přeháněcí píst – obvod zkružte na zkružovačce, vůle mezi přehaněčem a komorou je asi 1 – 2 mm. Čela je možno vystřihnout i běžnými krejčovskými nůžkami. Díry svrtejte, lepte postupně.

– Díra ve vodítku je vystružena průměr4 H8, pístní tyč se musí pohybovat s minimálním třením, je dotěsněna olejem.

– Mazání musí být dostatečné (7 mazaných míst!), na vodítko a píst je kvůli teplotě dobrý motorový olej.

– Setrvačník musí být vystředěný. Kvůli měření otáček je vhodná nereflexní úprava jedné strany. Doporučuji vyvážení klikových mechanismů.

– Ložisko doporučuji zakápnout lepidlem – k náboji i ke hřídeli. (ke hřídeli až zcela nakonec).

– Dodržujte kolmost při výrobě a montáži.

Na činnost motorku mají vliv:

– Oba poloměry klik

– Délky ojnic

– Součinitelé tření – kvalita oleje

– Průměr a výška přehaněče (vůle mezi přehaněčem a stěnou komory)

– Vibrace – přesnost výroby, rozvažte vyvažování.

– Chlazení základové desky – rozvažte přestup tepla prouděním i sáláním.

– Ohřev komory – přestup tepla

Pro výrobu je možné použít školní zámečnickou dílnu v dohodnutém čase.

Konzultace: Poradit se je možné po dohodě kdykoliv, pravidelně v pátek po 6. vyučovací hodině v učebně KOM, kde je též možno si na plynovém hořáku motorek vyzkoušet.

Práce na motorku bude vyžadovat vaši trpělivost, šikovnost a pro dosažení dobrých výsledků vynalézavost.

Hodnota pouhého materiálu součástí jedné soupravy činí asi 100 Kč, hodnota vložené práce je mnohem vyšší.

Účast přihlášeného účastníka v soutěži je povinná. Chce-li někdo od soutěže odstoupit, musí vrátit soupravu všech součástí. (pro dalšího zájemce)

Přeji všem, kteří se do toho dali moc a moc trpělivosti. Nestyďte se přijít se zeptat na problém.

J.T.

Leave a Reply

Your email address will not be published.